Hjem

Driftsstatus:

 

Normal drift!

 

Vandets hårdhed

15 – 16 °dH

 

 

Vandmålerne

aflæses af

vandværket ved udgangen af hvert kvartal.

Ved evt. usædevandlige

forhold vil den

enkelte forbruger

blive kontaktet af vandværket.

 

Information vedr. behandling af prsonfølsomme oplysninger:

Vandværket har registreret forbrugerens navn, adresse, telefon nr. og e-mail adresse.

Disse oplysninger anvendes til at fortage a-conto opkrævning, årsafregning mm.

Disse udleveres ikke til 3. part f.eks. ejendomsmægler o.l.

Ved. retsliginkasso af vandværkets tilgodehavende sendes oplysninger til advokaten.

MÅLERAFLÆSNING VED ÅRSSKIFTET UDLEVERES TIL

VANDCENTER SYD, DER OPKRÆVER AFLEDNINGSAFGIFT!

 

Generalforsmaling

afholdes

onsdag den 13. marts 2019 kl. 19:30

i Langesøhallens Cafeteria.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

(Indkaldelsen uddeles ultimo februar 2019)

Ved brud på ledning o.l. kontakt venligst Morud VVS & EL ApS på tlf.: 65 96 48 00.

Oplysninger om vandets kvalitet, vandanalyser og vandværket i øvrigt fås ved skriftlig henvendelse til Vandværkets formand.