A-conto opkrævning

 

A-conto opkrævning.

 Der opkræves 2 x a-conto baseret på det forventede forbrug, udregnes på baggrund af tidligere års forbrug.

1. a-conto opkrævning - betales senest 1. februar.

2. a-conto opkrævning - betales senest 1. august.

                                                                                  Til Forsiden