A-conto opkrævning


A-conto opkrævning. Der opkræves 2 x a-conto baseret på det forventede forbrug, udregnes på baggrund af tidligere års forbrug.

(evt. reguleres ved højt forbrug på baggrund af faktiske aflæsninger)

1. a-conto opkrævning - betales senest 1. februar.

2. a-conto opkrævning - betales senest 1. august.

                                                                                  Til Forsiden