VAND!

Her kan der ses et lille film, der illusterer vandets cyklus!

Vej til forbrugere som drikkevand, tilbage i naturen som spillevand samt de nødvendige processer undervejs!

Vandets kvalitet kontrolleres løbende i.h.t. en godkendt prøvetagningsplan. Disse prøve analyseres på laboratoriet og svaret sendes også direkte til tilsynsmyndighed/Nordfyns Kommune.

Copyright © All Rights Reserved