INFO

Driftsstatus:


Normal drift!

Der er planlagt reparation vandledning ved krydset Bakkevej/Skovvej i uge 42.

Evt. vil der blive lukket for vandforsyning kortvarigt!

De berørte forbrugere vil få nærmere besked!

 Morud Vandværk a.m.b.a.

     CVR.nr.: 32137113         Telefon: 65 96 45 99          www.morudvand.dk           E-mail: post@morudvand.dk     

Ved brud på ledning o.l. kontakt venligst Morud VVS & EL ApS på tlf.: 65 96 48 00.

Oplysninger om vandets kvalitet, vandanalyser og vandværket i øvrigt fås ved skriftlig henvendelse til Vandværkets formand.