Forside

Advisering ved brud og reparationer

Ved at følge udfylde nedenstående oplysninger kan du tilmelde dig vores sms-service ved eventuelt brud og reparationer lige der hvor du bor.

Om Morud Vandværk

Vandværket er ejet af dets forbrugere, dvs. dig. I spidsen er en valgt bestyrelse, hvis formål er at levere dig rent drikkevand, i tilstrækkelige mængder, når som helst, og billigst muligt.

Leveringsområde

Vi dækker det sydlige Morud og Elverodvej (se under ”Område”). Resten af Morud forsynes af Vandcenter Syd (https://www.vandcenter.dk). Så hvis du oplever problemer, og derfor vil have hjælp og vejledning, så tjek lige hvilket vandværk du får vand fra.

Vandets kvalitet

Vores drikkevand er godt og opfylder alle krav (se under ”Vandet”).

Vandet er dog temmelig hårdt (15-16 dHo). Det betyder, at du får kalkudfældninger i vaskemaskinen, elkedler, badekar, bruseniche m.v.. Når du vasker og skal dosere dit vaskemiddel, så se i vejledningen på emballagen, hvor meget du skal bruge.

Dit vandforbrug

Vi aflæser dit vandforbrug. Ud fra det opkræves a conto for perioden 1. januar-30. juni. I midten af januar får du en opgørelse for det forudgående år (med frist for betaling senest 1. februar). Betaling for perioden 1. juli-31. december forfalder 1. august.

Ledningsbrud o. lign.

Har du brud eller utætheder på dine ledninger, så kontakt venligst Morud VVS & EL ApS på tlf.: 65 96 48 00.

Personfølsomme oplysninger

Vi har registreret dit navn, adresse, telefon nr. og e-mail adresse. Disse oplysninger anvendes til at foretage a conto opkrævning, årsafregning mm. Oplysningerne udleveres ikke til 3. part som f.eks. ejendomsmægler og lignende. Der er dog undtagelser. Skulle vi have tilgodehavender hos dig, kan det blive nødvendigt at sende oplysninger til advokat. Vi leverer desuden måleraflæsning til VandcenterSyd, der opkræver afgift for afledt spildevand (de står for driften af kommunens spildevandsanlæg).