Hjem

Driftsstatus:


Normal drift!


Vandets hårdhed

15 – 16 °dHVandmålerne

aflæses af

vandværket  ved udgangen af hvert kvartal.

Ved evt. usædevandlige

forhold vil den

enkelte forbruger

blive kontaktet af vandværket.


        Information vedr. behandling af prsonfølsomme oplysninger:

    Vandværket har registreret forbrugerens navn, adresse, telefon nr. og e-mail adresse.

    Disse oplysninger anvendes til at fortage a-conto opkrævning, årsafregning mm.

    Disse udleveres ikke til 3. part f.eks. ejendomsmægler o.l.

    Ved. retsliginkasso af vandværkets tilgodehavende sendes oplysninger til advokaten.   

    MÅLERAFLÆSNING VED ÅRSSKIFTET UDLEVERES TIL

    VANDCENTER SYD, DER OPKRÆVER AFLEDNINGSAFGIFT!


Næste Aconto opkrævning

vedr. perioden 01/01-2020 - 30/06-2020

fremsendes i midten af januar 2020

med forfald den 01-02-2020

Generalforsamling 2020

afholdes

Tirsdag den 17. marts 2019

i Langesøhallens Cefeteria

Indkaldelse omdelse i uge 9

 Morud Vandværk a.m.b.a.

     CVR.nr.: 32137113         Telefon: 65 96 45 99          www.morudvand.dk           E-mail: post@morudvand.dk     

Ved brud på ledning o.l. kontakt venligst Morud VVS & EL ApS på tlf.: 65 96 48 00.

Oplysninger om vandets kvalitet, vandanalyser og vandværket i øvrigt fås ved skriftlig henvendelse til Vandværkets formand.