Afregning

AFREGNING AF VANDFORBRUGET

Der betales for vandforbrug i m³ samt en fast afgift pr. ejendom/bolig i henhold til gældende takstblad. Derudover betales “afgift for ledningsført vand” til staten, moms m.v. i henhold til gældende lovgivning.

https://6209.voresforsyning.dk/ kan man se sine tidligere afregninger. Brugernavn og kode kan findes på regninger fra vandværket i øvre højre hjørne

TILMELDING TIL BETALINGSSERVICE

Følg dette link for tilmelding til betalingsservice: Betalingsservice online tilmelding

Følgende QR kode kan også bruges:

QR Code

A-CONTO

Der bliver opkrævet to rater om året, hhv. 1. februar og 1. august.

A conto beløbet beregnes normalt på baggrund af det forudgående års forbrug.

ÅRSAFREGNING

Det endelige årsforbrug beregnes på baggrund af måleraflæsninger, som vandværket selv sørger for. Betalt a conto vil blive modregnet. Eventuelt overskydende/skyldige beløb vil blive reguleret ved efterfølgende opkrævninger.