Afregning


   Morud Vandværk a.m.b.a.        rent vand - døgnet rundt!

Afregning af vandforbruget:

  Der betales for vandforbrug i m³ samt

en fast afgift pr. ejendom/bolig i henhold til gældende takstblad. Derudover betales "Afgift for ledningsført vand" til staten,

moms m.v. i henhold til gældende lovgivning.


A-CONTO

Der vil blive opkrævet to A-conto rater om året

pr. 1. februar og 1. august.

A-conto beløbet beregnes normalt

på baggrund af de tidligere årsforbrug.


ÅRSAFREGNING

Den endelig forbrug beregnes pr. år

på baggrund af måleraflæsning jf. ovenfor.

Betalte A-conto vil bliver modregnet,

og  overskydende/skyldige beløb

vil bliver reguleret ved efterfølgende

A-conto opkrævninger.


Morud Vandværk a.m.b.a. CVR.nr.: 32137113 - www.morudvand.dk

Tlf.: 65 96 45 99, E-mail: post@morudvand.dk

Formand: 65965081, E-mail: formand@morudvand.dk