Generalforsamliing


   Morud Vandværk a.m.b.a.        rent vand - døgnet rundt!

   HJEMDen ordinær Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

Indkaldelsen fremsendes/hustandsomdeles ultimo februar samt annonceres i avisen.


Evt. forslag til behandlig ved Generalforsamling fremsendes til formanden i.h.t. vedtægterne.Bestyrelsens beretning:

2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 ,2008, 2007, 2006, 2005.

Morud Vandværk a.m.b.a. CVR.nr.: 32137113 - www.morudvand.dk

Tlf.: 65 96 45 99, E-mail: post@morudvand.dk

Formand: 65965081, E-mail: formand@morudvand.dk