Generalforsamling

Den ordinær Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.  Indkaldelsen fremsendes/hustandsomdeles ultimo februar samt annonceres i avisen.

Eventuelle forslag til behandlig ved Generalforsamlingen fremsendes til formanden i.h.t. vedtægterne.

Generalforsamling 2021

Den planlagte generalforsamling i denne måned (marts) er udskudt på ubestemt tid. Det skyldes Covid-19 situationen og myndighedernes retningslinjer, som reelt gør det umuligt at afholde en fysisk møde. Det er overvejet i stedet at afholde et virtuelt møde. Vandværkets bestyrelse vurderer imidlertid, at alt for få vil deltage i et sådant. Vi ser nemlig gerne at så mange som muligt deltager i vores generalforsamlinger. Når retningslinjerne igen tillader det vil der blive meldt en ny dato ud.

Bestyrelsens beretning: 

2020, 2019 

2018, 2017, 2016, 2015, 201420132012201120102009 ,2008200720062005.

Referat af Generalforsamling: