Generalforsamling

Den ordinær Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.  Indkaldelsen fremsendes/hustandsomdeles ultimo februar samt annonceres i avisen.

Eventuelle forslag til behandlig ved Generalforsamlingen fremsendes til formanden i.h.t. vedtægterne.

Bestyrelsens beretning: 

2023, 2022, 2021, 2020, 2019 

2018, 2017, 2016, 2015, 201420132012201120102009 ,2008200720062005.

Referat af Generalforsamling: