A-conto

Der opkræves årligt 2 x A-conto baseret på det forventede forbrug, som udregnes på baggrund af tidligere års forbrug.

(der reguleres ved højere eller lavere forbrug på baggrund af faktiske aflæsninger)

1. a-conto opkrævning – betales senest 1. februar.

2. a-conto opkrævning – betales senest 1. august.