Vandet

Her kan ses en lille film, der viser vandets vej til forbrugerne som drikkevand, dets vej i form af spildevand tilbage til vandløb, søer og havet, samt de forskellige processer undervejs.

Prøvetagning

Vandets kvalitet kontrolleres jævnligt på baggrund af en godkendt prøvetagningsplan. Prøverne udtages og analyseres af et godkendt laboratorium. Analyseresultaterne sendes dels til vandværket, dels til tilsynsmyndigheden, som er Nordfyns Kommune.