Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling 2023 afholdes tirsdag den 12. marts kl. 19.00 i Langsøhallernes mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag: forslag om vedtægtændringer. Forslaget kan ses her: https://morudvand.dk/generalforsamling/vedtaegter/

Ny filterbygning

Morud Vandværk har siden foråret 2023 været i gang med opførelse af en ny bygning der huser vores nye lukkede filtre. Disse er i januar 2024 taget i brug og leverer nu vand rent drikkevand til den sydlige del af Morud. Det har været et langt projekt med en del leverandører og vi kan snart […]