Pressebrev – Pesticider

Morud Vandværk leverer stadig vand uden pesticider

Den seneste uge har bragt alarmerende nyt om drikkevandet på Fyn. I Odense er der i de seneste 5 år ”fundet giftrester i 67% af drikkevandsboringer”, og i Nordfyns Kommune gælder det ”38% af boringer” (Fyens Stiftstidende, 6.10.2021).

Skidt nyt, som heldigvis ikke gælder den vestlige del af Morud, som får vand fra Morud Vandværk. Her er det oppumpede grundvand uforurenet. Regelmæssige og omfattende analyser viser ingen fund af pesticider, rester efter pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Nitrat-indholdet er langt under grænseværdien, og der er ingenuønskede bakterier. 

Så er du en af de ca. 450 forbrugere, som bor indenfor det område, vandværket forsyner, kan du roligt drikke dit eget vand.

Legionella

Der har de seneste dage været nyheder omkring høj risiko for Legionella bakterier i vandet på Nordfyn. Vi vil gerne understrege at disse opstår i det varme vand, og altså ikke stammer fra vandværket.

Du kan herunder finde yderligere info omkring Legionella, hvordan det opstår og hvordan du kan forebygge.

Generalforsamling 2021 udskudt

Den planlagte generalforsamling i denne måned (marts) er udskudt på ubestemt tid. Det skyldes Covid-19 situationen og myndighedernes retningslinjer, som reelt gør det umuligt at afholde en fysisk møde. Det er overvejet i stedet at afholde et virtuelt møde. Vandværkets bestyrelse vurderer imidlertid, at alt for få vil deltage i et sådant. Vi ser nemlig gerne at så mange som muligt deltager i vores generalforsamlinger. Når retningslinjerne igen tillader det vil der blive meldt en ny dato ud.