Lavt niveau af nitrat i Morud

Vi vil blot informere om at niveauet af nitrat i vandet i Morud ligger lavt og at der ingen grund er til bekymring.

DR udgav i weekenden en artikel der beskriver hvordan vi som samfund kan spare liv og penge, hvis mængden af nitrat i drikkevandet reduceres. Morud Vandværk har ikke problemer med dette, da vores måling kun viser 1,5mg/l. Grænseværdien er i dag på 50mg/l og det er denne det anbefales at reducere.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-forskning-vi-kan-spare-menneskeliv-og-milliarder-med-mindre-nitrat-i-drikkevandet

Ordinær generalforsamling 2023 afholdes onsdag den 15. marts kl. 19.30 i Langsøhallernes mødelokale.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år fremlægges til vedtagelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og suppleanter
  8. Eventuelt

Mvh. bestyrelsen/Morud Vandværk

Advisering via SMS

Morud Vandværk har tilkøbt en ny service så vi fremover kan advisere angående brud og reparationer via SMS til det berørte område. Vi vil altså sende en SMS til de tilmeldte mobilnumre på de berørte adresser og dermed ikke til hele leveringsområdet.

Vi bruger de mobilnumre der er registreret i vores systemer. Hvis du ønsker at opdatere dette nummer så kan det gøres herunder.

Når du har indtastet mobilnummer, e-mail og navn vil du modtage en kode. Efter denne er modtaget vil du blive bedt om at skrive din adresse.

Ingen PFAS forbindelser i dit drikkevand

Pressen har i de seneste måneder jævnligt fortalt om fund af PFOS og andre PFAS-stoffer. Stoffer, som er meget giftige og nedbrydes meget langsomt. Vandværkerne er derfor pligtige til at undersøge, om stofferne er i det drikkevand, de leverer.

Det har vi nu fået gjort (prøve taget 20. september 2022). Resultatet er, at der IKKE er målt nogen af de ”grimme” fluorholdige stoffer. Og det med meget lave grænser for, hvad der overhovedet kan måles.

Der var i det hele taget INGEN overskridelser af gældende grænseværdier for en meget lang liste af stoffer. Det har der heller ikke været hidtil.

Så du kan roligt drikke det vand, som vi leverer. Hvis altså du er en af de ca. 500 husstande, som bor inden for det område af Morud, som vi forsyner.

Pressebrev – Pesticider

Morud Vandværk leverer stadig vand uden pesticider

Den seneste uge har bragt alarmerende nyt om drikkevandet på Fyn. I Odense er der i de seneste 5 år ”fundet giftrester i 67% af drikkevandsboringer”, og i Nordfyns Kommune gælder det ”38% af boringer” (Fyens Stiftstidende, 6.10.2021).

Skidt nyt, som heldigvis ikke gælder den vestlige del af Morud, som får vand fra Morud Vandværk. Her er det oppumpede grundvand uforurenet. Regelmæssige og omfattende analyser viser ingen fund af pesticider, rester efter pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Nitrat-indholdet er langt under grænseværdien, og der er ingenuønskede bakterier. 

Så er du en af de ca. 450 forbrugere, som bor indenfor det område, vandværket forsyner, kan du roligt drikke dit eget vand.

Legionella

Der har de seneste dage været nyheder omkring høj risiko for Legionella bakterier i vandet på Nordfyn. Vi vil gerne understrege at disse opstår i det varme vand, og altså ikke stammer fra vandværket.

Du kan herunder finde yderligere info omkring Legionella, hvordan det opstår og hvordan du kan forebygge.

Generalforsamling 2021 udskudt

Den planlagte generalforsamling i denne måned (marts) er udskudt på ubestemt tid. Det skyldes Covid-19 situationen og myndighedernes retningslinjer, som reelt gør det umuligt at afholde en fysisk møde. Det er overvejet i stedet at afholde et virtuelt møde. Vandværkets bestyrelse vurderer imidlertid, at alt for få vil deltage i et sådant. Vi ser nemlig gerne at så mange som muligt deltager i vores generalforsamlinger. Når retningslinjerne igen tillader det vil der blive meldt en ny dato ud.