Pressebrev – Pesticider

Morud Vandværk leverer stadig vand uden pesticider

Den seneste uge har bragt alarmerende nyt om drikkevandet på Fyn. I Odense er der i de seneste 5 år ”fundet giftrester i 67% af drikkevandsboringer”, og i Nordfyns Kommune gælder det ”38% af boringer” (Fyens Stiftstidende, 6.10.2021).

Skidt nyt, som heldigvis ikke gælder den vestlige del af Morud, som får vand fra Morud Vandværk. Her er det oppumpede grundvand uforurenet. Regelmæssige og omfattende analyser viser ingen fund af pesticider, rester efter pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Nitrat-indholdet er langt under grænseværdien, og der er ingenuønskede bakterier. 

Så er du en af de ca. 450 forbrugere, som bor indenfor det område, vandværket forsyner, kan du roligt drikke dit eget vand.